NECATİ ÖRMECİ

İÇ HASTALIKLARI GASTROENTEROLOJİ

Ankara Üniversitesi Gastroenteroloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi

Türk Gastroenteroloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi

TUBA Üyesi

APASL Yönetim Kurulu Üyesi • Necati Örmeci
 • Kasım 26, 1952
 • Evli
 • Selanik Cad. No:55 D:3 Çankaya Ankara Türkiye
 • normeci@yahoo.com
 • +90 312 424 14 27
 • www.necatiormeci.com

Hakkında

 • Kısa Özgeçmiş

  1952 yılında Isparta’nın Senirkent ilçesinde doğdu. 1976 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni bitirdikten sonra aynı yıl Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı’nda asistan olarak göreve başladı. 1980 yılı Mart ayında İç Hastalıkları uzmanı oldu. Askerlik görevini tamamladıktan sonra 1983 yılı Mayıs ayında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalında Asistanlığıma başladı. 1985 yılında Gastroenteroloji Uzmanı ve aynı yıl Gastroenteroloji Bilim Dalı’na Yardımcı Doçent olarak atandı. Japon Hükümeti’nin açmış olduğu MONBUSHO Bursu’nu kazanarak 1985 Ekim ayı ile 1986 Aralık ayları arasında Tokyo Women’s Medical College Hastanesi’nde özellikle diyagnostik ve terapötik endoskopi, endoskopik ultrasonografi konularında bilgi ve görgüsünü arttırdı. 1988 yılında Gastroenteroloji Bilim Dalı’nda Doçent oldu. İngiltere’de 1990 yılı Temmuz ayında “Advanced ERCP kursu”na katıldı. 1990 yılında TÜBİTAK’ın bursunu kazanarak Tokyo, National Cancer Center’de mide sitolojisi ve histopatolojisi ile dayagnostik ve terapötik endoskopi konularında bilgi ve görgüsünü artırdı. 1994 yılı Nisan ayında Profesörlüğe atandı. 1999 yılı Temmuz ayında Cleveland Clinic Florida’da bilgi ve görgüsünü artırmak üzere çalıştı. Halen Ulusal ve Uluslar arası düzeyde  140 civarında yayınlanmış makalesi, 9 adet kitap “chapter”ı mevcut olup yerli ve yabancı pek çok sayıda kongreye katılarak tebliğlerde bulundu.

 • Ödüller

  1999 yılında Behçet Hastalığı Araştırma Ödülü

  2006 yılında Manila’da yapılan Uluslar Arası Asya Pasifik Ülkeleri Karaciğer Hastalıkları toplantısında (APASL) Karaciğer Kist Hidatiğinde “ Örmeci Metodu” başlıklı sunumumda “Tedavi Metodu Ödülü” almaya layık bulundum.

 • Üyelikler

  TÜRK GASTROENTEROLOJİ DERNEĞİ Yönetim Kurulu Üyesi

  TUBA (ASİL ÜYE)

  APASL Yönetim Kurulu Üyesi

  Gastrointestinal Endoskopi Derneği Kuruculuğu ve Yönetim Kurulu Üyeliği

  Hepatobiliyopankreatoloji Derneği Kuruculuğu ve Yönetim Kurulu Üyeliği

  Avrasya Derneği Üyeliği

Kitaplar

 • Gastroenteroloji1986

  Eds: Prof. Dr. Hamdi Aktan

  Gastritis ve Duodenitis (Sayfa 67-72 )

  Midenin Malign Tümörleri (Sayfa 103-110)

 • Erken Mide Kanseri ve Pankreas Hastalıklarında Endoskopik Tanı ve Tedavi Yöntemleri1997

  Eds:Prof. Dr. Necati Örmeci

  Erken Mide Kanserinde Endoskopik Bulgular. (Sayfa 17-44)

 • Peptik Ülser2000

  Eds:Prof. Dr. Necati Örmeci

  Ülser Etiyopatogenezine

 • Anorektal Bölge Hastalıkları 2001

  Eds:Prof. Dr. Necati Örmeci

  Anorektal bölgenin endosonografisi

  Pruritis ani

  Hemoroidler

 • Mide Kanseri2005

  Eds:Prof. Dr. Necati Örmeci
 • Delta Hepatitte Tanı ve Tedavi2005

  Eds:Yaşa M. Hadi
 • Viral Hepatit Tanı ve Tedavi Rehberi2005

  Eds: Balık İ, Aygen B, Mıstık R, Örmeci N, Şentürk H, Yağcı R.
 • Kronik Delta Hepatitinde Tedavi2006

  Tekeli E., Balık İ., Tabak F.

  Viral Hepatit

 • Malign Biliyer Hastalıklarda - Endoskopik ve Perkütan Tedavi Yaklaşımları2007

  Tözün N, Şimşek H, Özkan H. / MN MEDİKAL

  Klinik Gastroenteroloji ve Hepatoloji (Sayfa 287-292)

 • Hepatit C ‘de Özel Konakta Tedavi2007

  Köksal İ, Leblebicioğlu H. / Bilimsel Tıp Yayınevi

  Kronik Hepatitlerin Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar (Sayfa 195-214)

Yayınlar

 • 1- Akpınar S, Örmeci N, Sökmen C. Dissemine İntravaskuler Koagülasyon. Tıp Fakültesi Mecmuası. 33(2):334-338, 1980.

  2- Örmeci N, Sipahi N, Uzunalimoğlu Ö. Pankreas Dış Salgısı ve Fonksiyon Testleri. Tıp Fakültesi Mecmuası. 38(1):1-12, 1985.

  3- Örmeci N, Özden A, Sipahi N,  Dökmeci A, Uzunalimoğlu Ö. Kronik Pankreatit Teşhisinde Pankreolauryl Test’in Değeri. Tıp Fakültesi Mecmuası. 38(1):63-72, 1985.

  4- Akyol Z, Örmeci N, Uzunalimolu Ö. Amfizamatöz Kolesistit. Tıp Fakültesi Mecmuası. 38(2):115-120, 1985.

  5- Özden A, Örmeci N, Uzunalimoğlu Ö. Strongyloides Stercoralis. Tıp Fakültesi Mecmuası. 38(2):133-138, 1985.

  6- Karayalçın S, Dökmeci A, Örmeci N, Uzunalimoğlu Ö. Mide Tümörlerinde Ultrasonografi.VI. Türk Gastroenteroloji Kongresi, İzmir. Sayfa 268-270, 1985.

  7- Özden A, Örmeci N, Uzunalimoğlu Ö. Peutz Jeghers Sendromu. (Bir vaka nedeniyle) Tıp Fakültesi Mecmuası. 39(2):207-212, 1986.

  8- Örmeci N, Uzunalimoğlu Ö. Endoskopik Ultrasonografi. Tıp Fakültesi Mecmuası. 39:311-318, 1986.

  9- Örmeci N, Reşit A, Ekinci C, Uzunalimoğlu Ö. Metastatik Maliğn Melanoma (İki vaka nedeniyle). Tıp Fakültesi Mecmuası. 39:319-330, 1986.

  10- Örmeci N, Soylu K, Sipahi N, Uzunalimoğlu Ö. Pankreas Hastalarında Serum İmmunoreaktif Tripsini. Ankara Tıp Bülteni. 8(2):111-118, 1986.

  11- Örmeci N, Maruyama M, Suzuki S, Uzunalimoğlu Ö. Erken Mide Kanserinde Endoskopik Bulgular. Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Kongre-1987.

  12- Uzunalimoğlu Ö, Örmeci N, Dökmeci A, Aras G. Akut Kolesistitlerde Kolesistosintigrafi ve Ultrasonografinin Değeri. Ankara Tıp Bülteni. 9(2):113-122, 1987.

  13- Örmeci N, Masdataka M, Suzuki S. Mide Kanserlerinin Vertikal Yayılımının Değerlendirilmesinde Endoskopik Ultrasonografik Bulgular. Ankara Tıp Bülteni. 9(2) :123-134, 1987.

  14- Karayalçın S, Dökmeci A, Örmeci N, Reşit A, Uzunalimoğlu Ö. İnce ve Kalın Barsak Tümörlerinde Transabdominal Ultrasonografinin Değeri. Tıp Fakültesi Mecmuası. 41(2):327-340, 1988.

  15- Örmeci N, Yamada A,  Maruyama  M. Çift Kontrast Radyolojik Yöntemlerle Erken Mide Kanserlerinin Tanı Yöntemleri. Tıp Fakültesi Mecmuası. 41(3):449-458, 1988.

  16- Örmeci N, Üre M, Özden A, Reşit A, Uzunalimoğlu Ö. The Value of the Changes of Main Pancreatic Duct in Differential Diagnosis of Pancreatic Diseases After Secretin by Ultrasonography. Ankara Tıp Bülteni. 10(3):143-152, 1988.

  17- Örmeci N. Malabsorbsiyon Sendromunda Radyolojik Bulguların Değerlendirilmesi. VIII. Ulusal Patoloji Kongre Kitabı. Cilt II.Editör Prof. Dr.Behsan Önol. 867-872, 1988.

  18- Örmeci N, Tulunay Ö, Uzunalimoğlu Ö. The Value of Dye Endoscopy in Evaluating of the Oesophageal Diseases. Journal of Ankara Medical School. 11(3):265-272, 1989.

  19- Gökçora İ. H, Örmeci N, Dökmeci A, Barlas M. Treatment of Biliary Fistulas and Cholelithiasis:Is Endoscopic Sphincterotomy Acceptable in the Paediatric Age Group? Int Surg. 74(1):51-54, 1989.

  20- Alpman A, Örmeci N. Fulminan Karaciğer Yetmezliği. Klinik Seriler. 1(2):56-64, 1989.

  21- Örmeci N. Peptik Ülser Tedavisinde Histamin-2 Reseptör Blokürlerinin Yeri. Türk İlaç & Tedavi Dergisi. 2(2):67-71, 1989.

  22- Örmeci N. Mide Kanseri Tedavisi. Türk İlaç & Tedavi Dergisi. 3(2):348-356, 1989.

  23- Bumin C, Örmeci N, Dolapçı M, Güngör S. Carcinoid Tumor of the Biliary Duct. Int Surg. 75(4):262-264, 1990.

  24- Özden A, Örmeci N, Tekbudak Y, Doğulu F, Özkan A. U, Akyar S, Şentürk T. Zollinger Ellison Sendromu Eşliğinde Ektopik ACTH Salınımına Bağlı Cushing Sendromu. Gastroenteroloji. 1(1):61-65, 1990.

  25- Kayabalı I, Gökçora I. H, Örmeci N. Surgical Treatment of Hydatid Cysts of the Pancreas. Int Surg. 76:185-188, 1991.

  26- Erden E, Tulunay Ö, Ülger I, Örmeci N. Endoskopik Mide Biyopsilerinde Maliğnite. Gastroenteroloji. 2(3):265-268, 1991.

  27- Ülger I, Tulunay Ö, Erden E, Örmeci N. Endoskopik Mide Biyopsilerinin Değerlendirilmesi, 349 Vakanın Değerlendirilmesi. Gastroenteroloji. 2(3):281-286, 1991. 

  28- Kayabalı I, Gökçora I. H, Yerdel M. A, Örmeci N. Hepatic Fascioliasis and Biliary Surgery. Int Surg. 77(3):154-157, 1992.

  29- Beyler A. R, Sipahi N, Dönderici Ö, Özden A, Örmeci N, Dökmeci A, Sümer N, Uzunalimoğlu Ö. Ultrasonografiyle Karaciğer Steatozu Tanısı Alan Olguların Histopatoloji ve Laboratuvar İncelemeleri. Gastroenteroloji. 3(2):229-232, 1992.

  30- Çetinkaya H, Tekbudak Y, Berk U, Örmeci N, Özden A. Süperior Mezanterik Arter Sendromu. Gastroenteroloji. 3(4):764-767, 1992.

  31- Büyükberber S, Dumlu Ş, Örmeci N. Amiloidozis ve  Gastrointestinal Sistem Tutulumu. T. Klin Tıp Bilimleri. 12:346-354, 1992.

  32- Örmeci N, Gürler A, Tulunay Ö, Bozkaya H, Çetin F, Özden A, Uzunalimoğlu Ö. Prevalence of Helicobacter Pylori in Behçet’s Disease. Elsevier Science Publishers B. V. Behçet Disease. Godeau P and Wechsler B. Editors, 1993.

  33- Örmeci N, Uzunalimoğlu Ö, Gürler A, Tulunay Ö, Özden A. Esophagial Involvement in Behçet ‘s Disease. Elsevier Science Publishers B. V. Behçet’s Disease. Godeau P and Wechsler B. Editors, 1993.

  34- Örmeci N, Itabashi M, Yoshida Shigeaki. Is Lymphoid Stroma a Host Defence Mechanism Against Cancer? Türk Hematoloji-Onkoloji Dergisi. 3(1):5-8, 1993. 

  35- Beyler A. R, Dökmeci A, Örmeci N, Erten A. T, Özden A, Köktürk N, Bahar K, Karayalçın S, Uzunalimoğlu Ö. Envaluation of Liver Function Tests and Pancreatic Enzymes Following Endoscopic Retrograde Cholangiopancreatography. Journal of  Ankara Medical School. 15(2), 1993. 

  36- Sezgin O, Örmeci N,  Kayabalı S, Kuzu I. Dev Gastrik Anjiodisplazi. Gastroenteroloji. 4(1):237-241, 1993.

  37- Sezgin O, Örmeci N, Sökmen M, Kuterdem E, Kepekçi Y. Kolon Lipomu. Gastroenteroloji. 4(2):386-390, 1993.

  38- Örmeci N, Dökmeci A, Karayalçın S, Bahar K, Beyler A. R, Sökmen M, Sipahi N, Uzunalimoğlu Ö. Endoskopik Biliyer Stent Tedavisi. Gastreoenteroloji. 4(3):445-449, 1993.

  39- Örmeci N, Abasıyanık A, Bülbül M, Aka H, Atayurt H, Yurtaydın C, Dökmeci A, Uzunalimoğlu Ö. Endoscopic Papillotomy in Infancy Due to Biliary Cutaneous Fistula. Gastroenteroloji. 4(3):514-516, 1993.

  40- Örmeci N, Uei Y, Itabashi M, Yoshida S, Maruyama K, Uzunalimoğlu Ö. Mide Malignitelerinin Ayırıcı Tanısında Sitolojinin Değeri. Gastroenteroloji. 4(3):476-479, 1993.

  41- Sezgin O, Örmeci N, Kepekçi Y. Schatzki Halkası (Bir Vaka Nedeniyle). Gastroenteroloji. 4(3):530-533, 1993.

  42- Sezgin O, Örmeci N, Demirci S, Kepekçi Y. İleum Anjiolipomu. Gastroenteroloji. 4(3):552-554, 1993.

  43- Örmeci N, Demirci S, Tulunay Ö, Kuzu I, Akgül H, Uzunalimoğlu Ö, Yol S. Early Stomach Cancer in Turkey. Recent Advances in Management of Digestive Cancers. 339-341, 1993.

  44- Örmeci N, Ökten İ, Güngör A, Kuzu I, Akay H, Beyler A. R, Uzunalimoğlu Ö, Yol S. Role of Dye Endoscopy With Lugol in the Diagnosis of Esophageal Carcinoma. Recent Advances in Management of Digestive Cancers. 436-439, 1993.

  45- Uzunalimoğlu Ö, Dönderici Ö, Dökmeci A, Örmeci N, Selvi E, Dumlu Ş. Prevalence of Hepatitis B, C, and D Viral Markers in Turkish  Patients With Hepatocellular Carcinoma. Recent Advances in Management of Digestive Cancers.  601-603, 1993.

  46- Örmeci N, Abasıyanık A, Bulbul M, Aka H, Atayurt H, Yurtaydın C, Dökmeci A, Uzunalimoğlu O. Endoscopic Papillotomy in a Child With a Biliocutaneous Fistula. Endoscopy. 26(6):565, 1994. 

  47- Örmeci N, Bayramoğlu F, Tulunay Ö, Yerdel M. A, Önbayrak A, Uzunalimoğlu Ö. Cancer-Like Eosinophilic Gastritis. Endoscopy. 26(5):509, 1994.

  48- Durak I, Örmeci N, Akyol Ö, Canbolat O, Kavutçu M, Bülbül M. Adenosine Deaminase, 5’ Nucleotidase, Xanthine Oxidase, Superoxide Dismutase, and Catalase Activities in Gastric Juices from Patients with Gastric Cancer, Ulcer, and Atrophic Gastritis. Digestive Diseases and Sciences. 39(4):721-728, 1994.

  49- Yaşa M. Hadi, Yurtaydın C, Bahar K, Karayalçın S, Beyler A. R, Özkan H, Örmeci N, Dökmeci A. Palliative Treatment of Extrahepatic Malign Obstruction With Plastic and Metalic Stents: A Comparison. Turk J Gastroenterol. 7:211-216, 1996.

  50- Örmeci N, Gürler A, Çakır M, Tulunay Ö, Yaşa M. H, Bektaş A, Uzunalimoğlu Ö. Prevalance of Helicobacter Pylori in Behçet’s Disease. In: Hamza M, ed. BEHÇET’S DİSEASE. Proceding of the Seventh International Conference on Behçet’s Disease Held at Tunis. p:387-389, 1996.

  51- Yaşa M. H, Bahar K, Dökmeci A, Beyeler A. R, Yurtaydın C, Örmeci N, Karayalçın S, Uzunalimoğlu Ö. Perkütan Transhepatik Sfinkteromi. Klin Deney Cerrahi Derg. 4: 187-190, 1996.

  52- Yaşa M. H, Bektaş A, Örmeci N. Primer Gastrik Lenfomalar. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası. 49(4):243-250, 1996.

  53- Yaşa M. H, Bektaş A, Örmeci N. Safra Yollarının Malign Darlıklarında Stent Kullanımı. Klinik Bilimler. 2(9):192-194, 1996.
  54- Örmeci N, Gürler A, Çakır M, Tulunay Ö, YAŞA M.Hadi, Bektaş A, Uzunalimoğlu Ö. Prevalance of Helicobacter pylori in Behçet’s Disease. In: BEHÇET’S DİSEASE . ed: Hamza M, Tunis, p:387-389, 1996.

  55- Örmeci N, Gürler A, Çakır M, Tolunay Ö, YAŞA M.Hadi, Bektaş A, Uzunalimoğlu Ö.  Prevalance of  H. Pylori In Behçet’s Disease. (VII th International Conference  on Behçet’s Disease. 10-11 October, 1996, Tunis ). Revue Du Rhumatisme  English Edition. Vol :63 (7-8): 558, 1996.

  56- İdilman R, Dökmeci A, Beyler A. R, Bastemir M, Örmeci N, Aras N, Ekinci C, Uzunalimoğlu O, De Maria N, Van Thiel DH. Sucecessful Medical Treatment of an Epithelioid Hemangioendothelioma of Liver. Oncology. 54(2):171-175, 1997.

  57- Yaşa M. Hadi, Örmeci N, Beyler A. R, Baktaş A, Özkan H, Bakar K, Yurtaydın C, Karayalçın S, Dökmeci A. Safra Yolları Hidatik Kist ve Askariazis Vakalarında Endoskopik Tedavi. T Klin Gastroenteroheaptol. 8(1):40-44, 1997.

  58- Çakır M, Yaşa M. H, Bektaş A, Yılmaz U, Örmeci N. Herediter Hemorajik Telenjektaziye Sekonder Tedaviye Dirençli Aneminin Skleroterpi ile Tedavisi. Endoskopi. 8(3):128-131, 1997.

  59- Yaşa M. H, Örmeci N, Bektaş A, Beyler A. R, Kesim E, Dökmeci A, Uzunalimoğlu Ö. Alakazya Tedavisinde Balon Dilatasyonunun Etkinliği. Turk J Gastroenterol. 9(1): 32-35, 1998.

  60- Yaşa M. H, Beyler A. R, Bektaş A, Özkan H, Örmeci N, Karayalçın S, Bahar K, Dökmeci A. Pankreas Kanal Taşları ve Endoskopik Tedavi. T Klin J Gastroenterolhepatol. 9(1):28-32, 1998.

  61- Bektaş A, Yaşa M. H, Örmeci N. Mide Kanseri Moleküler Biyolojisi. Klinik Bilimler & Doktor. 4(1):40-47, 1998.

  62- Örmeci N. Kist Hidatik’de Tanı. Cerrahi. 3(3):187-198, 1998.

  61- Bektaş A, Örmeci N. Kist Hidatik Komplikasyonları ve Peritoneal Kist Hidatik. Cerrahi. 3(3):199-201, 1998.

  62- Küçük N. Ö, Aras G, Soylu A, Gürler A, Tolunay Ö, Örmeci N, Düzgün N, Bengi N, İbiş E, Akin A. Evaluation of Gastrointestinal Involvement of Behcet’s Disease by Nuclear Medicine Techniques. Annals of Nuclear Medicine. 13(4):211-214, 1999.

  63- Sarıkaya İ, Bektaş A, Ibiş E, Yaşa M. H, Baştemir M, Örmeci N, Aras G. Tc-99m Dextran and Tc-99m HIG Findings in Patients With Ulcerative Colitis. Clin Nucl Med. 24(4):243-247, 1999.

  64- Örmeci N. H.Pylori İnfeksiyonunda  Klinik Tablo ve Tedavi. KLİNİK 99:56-62, 1999.

  65- Uzun Y, Soykan İ, Çetinkaya H, Karayalçın S, Örmeci N, Beyler AR, YAŞA M.Hadi, Yurdaydın C, Dökmeci A, Bahar K. Periampuller Divertikül İçi  Yerleşimli Papilllada Sfinkterotomi.  Turk J Gastroenterol. 10(4):357-360, 1999.

  66- YAŞA M.Hadi, Bektaş A, Çakır M, Örmeci N. Percutaneous Drainage of Splenic abscess: A case study.  Turk J Gastroenterol. 10(1):  86-88, 1999.

  67- Uzun Y, YAŞA M.Hadi, Bozkaya H, Bektaş A, Özkan H, Örmeci N, Dökmeci A, Uzunalimoğlu Ö. Peptik Ülsere Bağlı Üst Gastrointestinal Sistem Kanamalarının Tedavisinde Somatostatin. Turk J Gastroenterol. 10(2): 122-125, 1999.

  68- Örmeci N. Özofagus Kanserinde Tanı Yöntemleri. Cerrahi. 5(1):6-11, 2000.

  69- YAŞA M.Hadi , Bektaş A, Akbulut H, Camcı C, Örmeci N. Mide Karsinomları ve Prekanseröz Mide Lezyonlarının DNA Analizi ve DNA Ploidi İle İlişkisi. T Klin J Gastroenterohepatol. 11(3): 115-122, 2000.

  70- C49-Bektaş A, YAŞA M.Hadi, Sarıoğlu M, Özkan H, Örmeci N. Peptik Ülsere Bağlı Pilor Stenozlarında Balon Dilatasyon Tedavisi. Klinik Bilimler. 6(2):159-160, 2000.

  71- Örmeci N. Peptik Ülser Etyopatogenezi. Peptik Ülser. 11-19, 2001.

  72- Bektaş A, Yaşa M. H, Kuzu I, Doğan İ, Ünal S, Örmeci N. Flow Cytometric DNA Analysis, and Immunohistochemical p 53, PCNA and Histopathologic Study in Primary Achalasia: Preliminary Results. Hepato-Gastroenterology. 48(38):408-412, 2001.

  73- Örmeci N, Soykan İ, Bektaş A, Sarıoğlu M, Palabıyıkoğlu M, Yaşa M .H, Dökmeci A. A New Percutaneous Approach for the Treatment of Hydatid Cysts Of the Liver. Am J  Gastroenterol. 96(7):2225-2230, 2001.

  74- Örmeci N. Hemoroidlerin Medikal Tedavisi. Türkiye Klinikleri Journal of Surgery. 6(3):111-115, 2001.

  75- Törüner M, Bektaş A, YAŞA M.Hadi, Sarıoğlu M, Beyler AR, Örmeci N, Dökmeci A. Two relatives with Caroli’s Disease. Turk J Gastroenterol. 12(1): 69-71, 2001.

  76- Örmeci N. Gastroözofageal Reflü Hastalığında Komplikasyonlar. Cerrahi. 7(1):12-16, 2002

  77- Örmeci N, Soykan İ, Palabıyıkoğlu M, İdilman R, Erdem H, Bektaş A, Sarıoğlu M. A. New Terapeutic Approach For the Treatment of Hydatid Cyst of the Spleen. Dig Dis and Sci. 47(9):2037-2044, 2002.

  78- Örmeci N. Short and Long Term Effects of Treatment of Chronic Hepatitis B and Delta Virus by IFN. Fundam Clin Pharmacol. 17(6):651-658, 2003.

  79- Örmeci N, Sarıoğlu M, Sandıkçı M, Özütemiz Ö, Boztaş G, Üner E, Elhan A. H. The Effectiveness of Omeprazole Versus Lansoprazole Along With Amoxillicin, and Clarithromycin in Turkish population With Duodenal Ulcer. Minerva Gastroenterologica e Dietologica. 49(2):147-153, 2003.  

  80- Dursun M, Yaldız M, İşıkdoğan A, Yılmaz G, Canoruc F, Örmeci N, Yılmaz S. Primary Squamous Cell Carcinoma of the Stomach: a Case Report and Review of the Literature. Eur J Gastroenterol Hepatol. 15(3):329-330, 2003.    

  81- Çoban Ş, Palabıyıkoğlu M, Örmeci N. Gluten Sensitiv Enteropatili Hastalarımızın Değerlendirilmesi. T. Klin J. Gastroenterohepatol. 14:147-150, 2003.

  82- Erdem H, Pahsa A, Örmeci N. Askerlerde HCV İnfeksiyonlarına Yönelik Bir İrdeleme. T. Klin J. Gastroenterohepatol. 14:173-176, 2003.

  83- Köklü S, Çoban S, Ertuğrul I, Başar O, Ensari A, Akyol A, Örmeci N. Intestinal Obstruction in celiac Disease: Case Report. Dig Dis Sci. 49(9):1485-1488, 2004.

  84- Örmeci N. Endoskopik Tanı. In. Mihmanlı M. Mide Kanseri ve Cerrahi Tedavisi. 111-120, Avrupa Tıp Kitapçılık Ltd. Şti. 2004.  

  85- Güvenir A. H, Emeksiz N, İkizler N, Örmeci N. Diagnosisi of Gastric Carcinoma By Classification on Feature Projections. Artif İntell Med. 31(3):231-240, 2004.     

  86- Örmeci N. SLE’ de GİS Tutulumu. Türkiye Klinikleri İmmünoloji-Ramotoloji. 1(8):34-40, 2005.

  87- Çoban S, Palabıyıkoğlu M, Ensari A, İdilman R, Köklü S, Yolcu O. F, Örmeci N. Intestinal B Cell Lymphoma Associated With Chronic Hepatitis C and Celiac Disease. Dig Dis Sci. 50(12):2359-2361, 2005.

  88- Örmeci N, İdilman R, Tüzün A, Erdem H, Palabıyıkoğlu M. A New Percutaneous Approach for the Treatment of Hydatid Cyst of the Kidney: Long-term Follow-up. Int Urol Nephrol. 37(3):461-464, 2005.

  89- Çoban S, Başar O, Köklü S, Ekiz F, Örmeci N. A toothpick in the Antrum. Dig Dis Sci. 50(10):1880-1881, 2005.

  90- Yaşa M. H, Bektaş A, Yükselen V, Akbulut H, Camci C, Örmeci N. DNA Analysis and DNA Ploidy in Gastric Cancer and Gastric Precancerous Lesions. Int J. Clin Pract. 59(9):1029-1033, 2005.

  91- Çoban S, Ensari A, Kuzu I, Yalçın S, Palabıyıkoğlu M, Örmeci N. Cytomegalovirus Infection in a Patient With Crohn’s Ileocolitis. Can J. Gastroenterol. 19(2):109-111, 2005.   

  92- Örmeci N, Çoban S, Palabıyıkoğlu M, Erdem H, Ekiz F, İdilman R, Dökmeci A. A Modified Percutaneous Treatment for Hydatid Disease: The Ormeci Method. International Proceedings. Page:3-10, 2006.

  93- Çoban S, Özkan H, Köklü S, Yüksel O, Kockar M. C, Akar T, Örmeci N. The Utility of Serum Receptor-binding Cancer Antigen Expressed on SİSO Cells in Gastrointestinal Tract Cancers. Can J. Gastroenterol. 20(9):593-596, 2006.

  94- Ceyhan K, Kupana S. A, Bektaş M, Çoban S, Tuzun A, Çınar K, Soykan İ, Örmeci N, Erdoğan N, Erekul S, Kose K. The Diagnostic Value of on-site Cytopathological Evaluation and Cell Block Preparation in Fine-needle Aspiration Cytology of Liver Masses. Cytopathology. 17(5):267-274, 2006.

  95- Çınar K, Önder F.O, Nazlıgül Y, Dökmeci A, Örmeci A. Unusual Foreign Body: Esophageal Impactıon After Cyanoacrylate Injection for Gastric Varices. Digestive Endoscopy. 18:229-231, 2006. 

  96- Örmeci N, İdilman R, Akyar S, Palabıyıkoğlu M, Çoban S, Erdem H, Ekiz F. Hydatid Cysts in Muscle: A Modified Percutaneous Treatment Approach. Int J. Infect Dis. 28, 2006.  

  97- Örmeci N. Hepatit : Tanımlama ve Etyoloji. Türkiye Klinikleri. Gastroenterohepatoloji Dergisi. Hepatit Özel Sayısı 2(16):1-8, 2006.

  98- Örmeci N. Kist Hidatik’te Medikal Tedavi. HPB Dergisi. Volüm :     Sayfa:         2006.

  99- Örmeci N. Hepatit C’ de Özel Konakta Tedavi (Siroz, HBV+HIV Koinfeksiyonu, Kronik Böbrek Hastaları, Transplantasyon). İn:Kronik Hepatitlerin Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar. Ed: İftihar Köksal, Hakan Leblebicioğlu. Bilimsel Tıp Kitabevi. İstanbul. Sayfa 195-214, 2006.

  100- Örmeci N. Peptik Ülserde Tanı. İn:Gastroözofagial Reflü Hastalığı ve Gastrit - Peptik Ülser. Ed:Hasan Özkan. Sentez Matbaası. İstanbul. Sayfa 199-212, 2006.

  101- Örmeci N. Karaciğer Sirozu Etyopatogenezi.Sayfa 6-18. Türkiye Klinikleri Hepotogastroenteroloji. 2007.

  102- Çoban Ş, Köklü S, Sencer H, Ekiz F, Örmeci N. Low Dose Amiodarone Associated Cirrhosis. J. Gastroenterol Hepatol. 22(1):140-141, 2007.

  103- Örmeci N, Kır M, Çoban Ş, Tüzün A, Ekiz F, Erdem H, Palabıyıkoğlu M, Dökmeci A. The Usefulness of Endoscopic Retrograde Cholangiopancreatography (ERCP) and 99m Tc-Labeled Albumin Macroaggregates (MAA) ın Diagnosing Fistulae of the Hydatid Disease. Dig. Dis Sci. 52(6):1410-1414, 2007.

  104- Palabıyıkoğlu M, Çoban Ş, Örmeci N. Journal of Gastroenterology. A Tale of two cities: Typical Celiac Sprue Presenting Symptoms Are Significantey More Common in Turkish That in U. S. Patients. 2007. (Baskıda)

  105- Ekiz F, Çoban Ş, Savaş B, Gören D, Ensari A, Örmeci N. Collagenous Colitis in a Patient With Systemic Sclerosis: A Rare Entity. Journal of the National Medical Association.6(99):681-682, 2007.

  106- Örmeci N. Özefagus Kanserinde Tanı. Özefagus Kanseri Özel Sayısı. Türkiye Klinikleri Hepotogastroenteroloji. 2007 (Baskıda)

  107- Erden A. Örmeci N, Fitoz S, Erden İ, Tanju S, Genç Y. Intrabiliary Rupture of Hepatic Hydatid Cysts: Diagnostic accuracy of MR Cholangiopancreatography. AJR Am J Roentgenol. 189(2):W84-89, 2007.

  108- Çoban S, Yüksel O, Koçkar MC, Köklü S, Başar O, Örmeci N. The Significance of Serum Transforming Frowth Factor Beta 1 in Detecting of Gastric and Colon Cancers. Hepatogastroenterology. 54(77):1472-1476, 2007.

  109- Bor S, Vardar R, Örmeci N, Memik F, Süleymanlar İ, Oğuz D, Çolakoğlu S, Yücesoy M, Türkdoğan K, Gürel S, Doğan I, Yıldırım B, Göral V, Dökmeci G, Okcu N, Duman D, Şimşek I, Demir A. Prevalence Patterns of Gastric Cancers in Turkey: Model of a Developing Country With High Occurrence of Helicobacter Pylori. J Gastroenterol Hepatol. 22(12):2242-2245, 2007.

  110- Bektaş M, Altan M, Aklan M, Örmeci N, Soykan İ. Manometric Evaluation of the Esophagus in Patients With Behçet’s Disease. Digestion. 76(3-4)192-195, 2007.

  111- Örmeci N, Savaş B, Çoban S, Palabıyıkoğlu M, Ensari A, Kuzu I, Kurşun N. The Usefulness of Chromoendoscopy With Methylene Blue in Barrett’s Metaplasia and Early Esophageal Carcinoma. Surg Endosc. 22(3):693-700, 2008.

  112- Palabıyıkoğlu M, Botoman VA, Çoban S, Örmeci N, Bonner GF, Woodhouse S, Ensari A. A Tale of Two Cities: Typical Celiac Sprue Presenting Symptoms Are Significantly More Common in Turkish Than in US Patients. J Clin Gastroenterol 42(1):62-65, 2008.

  113- Bektaş M, İdilman R, Soykan İ, Soydan E, Arat M, Çınar K, Çoban Ş, Tüzün A, Bozkaya H, Örmeci N, Özden A. Adjuvant Therapeutic Plasma Exchange in Liver Failure : Assessments of Clinical and Laboratory Parameters. J Clin Gastroenterol. 42(5):517-521, 2008.

  114- Çelik T, Akarsu GA, Güngör C, Çolak C, Örmeci N. Evaluation of Antibodies Against Hydatid Cyst Fluid Antigens in the Posttreatment Follow-up of Cystic Echinococcosis Patients.Med Sci Monit. 15(4):CR170-176, 2009.

  115- Bektaş M, Dökmeci A, Çınar K, Halıcı I, Öztaş E, Karayalçın S, İdilman R, Sarıoğlu M, Üstün Y, Nazlıgül Y, Örmeci N, Özkan H, Bozkaya H, Yurdaydın C. Endoscopic Management of Biliary Parasitic Diseases. Dig Dis Sci. .55(5):1472-1478, 2010.

  116- Rijckborst V, ter Borg MJ, Çakaloğlu Y, Ferenci P, Tabak F, Akdoğan M, Simon K, Raptopoulou-Gigi M, Örmeci N, Zondervan PE, Verhey E, van Vuuren AJ, Hansen BE, Janssen HL; PARC Study Group. Am J Gastroenterol. 105(8):1762-1769, 2010.

  117- Ekiz F, Örmeci N, Çoban S, Karabulut HG, Aktaş B, Tukun A, Tuncalı T, Yüksel O, Alkış N. Association of Methylenetetrahydrofolate Reductase C677T-A1298C Polymorphisms With Risk for Esophageal Adenocarcinoma, Barrett’s Esophagus and Reflux Esophagitis. Dis Esophagus. 25(5):437-441, 2011.

  118- Örmeci N, Bölükbaş F, Erden E, Çoban Ş, Ekiz F, Erdem H, Palabıyıkoğlu M, Beyler AR, Balık İ, Bölükbaş C, Nazlıgül Y, Köklü S. Pegylated Interferon alfa-2B for Chronic Delta Hepatitis: 12 Versus 24 Months. Hepatogastroenterology. 58(110-111):1648-1653, 2011.

  119- Çoban S, Örmeci N, Savaş B, Ekiz F, Ensari A, Kuzu I, Palabıyıkoğlu M. Evaluation of Barrett’s Esophagus With CK7, CK20, p53, Kİ67 and Cyclooxygenase Expressions Using Chromoendoscopical Examination. Dis Esophagus. 2012.

  120- Örmeci N, Erdem H. Basic Answers to Complicated Questions for the Course of Chronic Hepatitis C Treatment. Expert Rev Gastroenterol Hepatol. 6(3):371-382, 2012.

  121- Palabıyıkoğlu M, Örmeci N, Ekiz F, Beyler AR, Erdem H, Dökmeci A, Özkan H, Köklü S, Çoban Ş. Amandatine in non-responder Patients With Chronic Hepatitis C: A Randomized Prospective Study. Hepatogastroenterology. 59(118):1911-1914, 2012.

  122- Yakut M, Örmeci N, Erdal H, Keskin O, Karayel Z, Tutkak H, Soykan İ, The Association Between Precancerous Gastric Lesions and Serum Pepsinogens, Serum Gastrin, Vascular Endothelial Growth Factor, Serum Interleukin-1 Beta, Serum toll-like Receptor-4 Levels and Helicobacter Pylori Cag A Status. Clin Res Hepatol Gastroenterol. 2012.

  123- Rijckborst V, Ferenci P, Akdoğan M, Pınarbaşı M, ter Borg MJ, Simon K, Flisiak R, Akarca US, Raptopulou-Gigi M, Verhey E, van Vuuren AJ, Boucher CA, Hansen BE, Janssen HL; PARC Study Group. Long-term Follow-up of Hepatitis B e Antigen-negative Patients Treated With Peginterferon Alfa-2a: Progressive Decrease in Hepatitis B Surface Antigen in Responders. Eur J Gastroenterol Hepatol. 24(9):1012-1019, 2012.

  124- Örmeci N. Behçet Hastalığında Gastrointestinal Tutulum. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası. 64(Ek3):59-62, 2011.

  125- Palabıyıkoğlu M, Ormeci N, Ekiz F, Beyler AR, Erdem H, Dökmeci A, Ozkan H, Köklü S, Coban S. Amantadine in non-responder patients with chronic hepatitis C: a randomized prospective study. Hepatogastroenterology. 2012 Sep;59(118):1911-4.

  126- Sayki Arslan M, Ekız F, Yilmaz G, Çoban Ş, Savaş B, Ensarı A, Örmecı N. Ganglioneuromatous polyposis of the colon in a patient with multiple adenomatous polyps. Turk J Gastroenterol. 2012;23(6):780-3.

  127- Ozturk-Engin D, Erdem H, Gencer S, Kaya S, Baran AI, Batirel A, Tekin R, Celen MK, Denk A, Guler S, Ulug M, Turan H, Pekok AU, Mermut G, Kaya S, Tasbakan M, Tulek N, Cag Y, Inan A, Yalci A, Ataman-Hatipoglu C, Gonen I, Dogan-Celik A, Bozkurt F, Gulsun S, Sunnetcioglu M, Guven T, Duygu F, Parlak E, Sozen H, Tosun S, Demirdal T, Guclu E, Karabay O, Uzun N, Gunal O, Diktas H, Haykir-Solay A, Erbay A, Kader C, Aydin O, Erdem A, Elaldi N, Kadanali A, Yulugkural Z, Gorenek L, Altındis M, Bolukcu S, Agalar C, Ormeci N. Liver involvement in patients with brucellosis: results of the Marmara study. Eur J Clin Microbiol Infect Dis. 2014 Jul;33(7):1253-62.

  128- Bruggmann P, Berg T, Øvrehus AL, Moreno C, Brandão Mello CE, Roudot-Thoraval F, Marinho RT, Sherman M, Ryder SD, Sperl J, Akarca U, Balık I, Bihl F, Bilodeau M, Blasco AJ, Buti M, Calinas F, Calleja JL, Cheinquer H, Christensen PB, Clausen M, Coelho HS, Cornberg M, Cramp ME, Dore GJ, Doss W, Duberg AS, El-Sayed MH, Ergör G, Esmat G, Estes C, Falconer K, Félix J, Ferraz ML, Ferreira PR, Frankova S, García-Samaniego J, Gerstoft J, Giria JA, Gonçales FL Jr, Gower E, Gschwantler M, Guimarães Pessôa M, Hézode C, Hofer H, Husa P, Idilman R, Kåberg M, Kaita KD, Kautz A, Kaymakoglu S, Krajden M, Krarup H, Laleman W, Lavanchy D, Lázaro P, Marotta P, Mauss S, Mendes Correa MC, Müllhaupt B, Myers RP, Negro F, Nemecek V, Örmeci N, Parkes J, Peltekian KM, Ramji A, Razavi H, Reis N, Roberts SK, Rosenberg WM, Sarmento-Castro R, Sarrazin C, Semela D, Shiha GE, Sievert W, Stärkel P, Stauber RE, Thompson AJ, Urbanek P, van Thiel I, Van Vlierberghe H, Vandijck D, Vogel W, Waked I, Wedemeyer H, Weis N, Wiegand J, Yosry A, Zekry A, Van Damme P, Aleman S, Hindman SJ. Historical epidemiology of hepatitis C virus (HCV) in selected countries. J Viral Hepat. 2014 May;21 Suppl 1:5-33.

  129- Razavi H, Waked I, Sarrazin C, Myers RP, Idilman R, Calinas F, Vogel W, Mendes Correa MC, Hézode C, Lázaro P, Akarca U, Aleman S, Balık I, Berg T, Bihl F, Bilodeau M, Blasco AJ, Brandão Mello CE, Bruggmann P, Buti M, Calleja JL, Cheinquer H, Christensen PB, Clausen M, Coelho HS, Cramp ME, Dore GJ, Doss W, Duberg AS, El-Sayed MH, Ergör G, Esmat G, Falconer K, Félix J, Ferraz ML, Ferreira PR, Frankova S, García-Samaniego J, Gerstoft J, Giria JA, Gonçales FL Jr, Gower E, Gschwantler M, Guimarães Pessôa M, Hindman SJ, Hofer H, Husa P, Kåberg M, Kaita KD, Kautz A, Kaymakoglu S, Krajden M, Krarup H, Laleman W, Lavanchy D, Marinho RT, Marotta P, Mauss S, Moreno C, Murphy K, Negro F, Nemecek V, Örmeci N, Øvrehus AL, Parkes J, Pasini K, Peltekian KM, Ramji A, Reis N, Roberts SK, Rosenberg WM, Roudot-Thoraval F, Ryder SD, Sarmento-Castro R, Semela D, Sherman M, Shiha GE, Sievert W, Sperl J, Stärkel P, Stauber RE, Thompson AJ, Urbanek P, Van Damme P, van Thiel I, Van Vlierberghe H, Vandijck D, Wedemeyer H, Weis N, Wiegand J, Yosry A, Zekry A, Cornberg M, Müllhaupt B, Estes C. The present and future disease burden of hepatitis C virus (HCV) infection with today's treatment paradigm. J Viral Hepat. 2014 May;21 Suppl 1:34-59.

  130- Wedemeyer H, Duberg AS, Buti M, Rosenberg WM, Frankova S, Esmat G, Örmeci N, Van Vlierberghe H, Gschwantler M, Akarca U, Aleman S, Balık I, Berg T, Bihl F, Bilodeau M, Blasco AJ, Brandão Mello CE, Bruggmann P, Calinas F, Calleja JL, Cheinquer H, Christensen PB, Clausen M, Coelho HS, Cornberg M, Cramp ME, Dore GJ, Doss W, El-Sayed MH, Ergör G, Estes C, Falconer K, Félix J, Ferraz ML, Ferreira PR, García-Samaniego J, Gerstoft J, Giria JA, Gonçales FL Jr, Guimarães Pessôa M, Hézode C, Hindman SJ, Hofer H, Husa P, Idilman R, Kåberg M, Kaita KD, Kautz A, Kaymakoglu S, Krajden M, Krarup H, Laleman W, Lavanchy D, Lázaro P, Marinho RT, Marotta P, Mauss S, Mendes Correa MC, Moreno C, Müllhaupt B, Myers RP, Nemecek V, Øvrehus AL, Parkes J, Peltekian KM, Ramji A, Razavi H, Reis N, Roberts SK, Roudot-Thoraval F, Ryder SD, Sarmento-Castro R, Sarrazin C, Semela D, Sherman M, Shiha GE, Sperl J, Stärkel P, Stauber RE, Thompson AJ, Urbanek P, Van Damme P, van Thiel I, Vandijck D, Vogel W, Waked I, Weis N, Wiegand J, Yosry A, Zekry A, Negro F, Sievert W, Gower E. Strategies to manage hepatitis C virus (HCV) disease burden. J Viral Hepat. 2014 May;21 Suppl 1:60-89.

  131- Başaranoğlu M, Örmeci N. Nonalcoholic fatty liver disease: diagnosis, pathogenesis, and management. Turk J Gastroenterol. 2014 Apr;25(2):127-32. doi: 10.5152/tjg.2014.7675. Review.

  132- Örmeci N. PAIR vs Örmeci technique for the treatment of hydatid cyst. Turk J Gastroenterol. 2014 Aug;25(4):358-64.

  133- Başaranoğlu M, Örmeci N. Author's reply. Turk J Gastroenterol. 2014 Aug;25(4):468-9.

  134- Örmeci N, Özbaş B, Güner R, Özkan H, Yalçı A, Çoban Ş, Dökmeci A, Kalkan Ç, Akıncı H, Yüksel O, Başar Ö, Yüksel İ, Balık İ. Tenofovir-best hope for treatment of chronic hepatitis B infection? Turk J Gastroenterol. 2015 Jul;26(4):322-7.

  135- Hardalaç F, Başaranoğlu M, Yüksel M, Kutbay U, Kaplan M, Özderin Özin Y, Kılıç ZM, Demirbağ AE, Coşkun O, Aksoy A, Gangarapu V, Örmeci N, Kayaçetin E. The rate of mucosal healing by azathioprine therapy and prediction by artificial systems. Turk J Gastroenterol. 2015 Jul;26(4):315-21.

Yapılan Çalışmalar

 • ENDOSKOPİ

 • KOLONOSKOPİ

 • USG

 • REKTOSKOPİ

Araştırmalar

 • Hepatit B

 • Hepatit C

 • Hepatit D

 • Gastro İntestinal Sistem Erken Evre Kanserleri

 • Kist Hidatik

 • Behçet Hastalığı

 • İltihabi Bağırsak Hastalığı

Bildiği Diller

 • Ingilizce

 • Fransızca

 • Japonca

İletişim Bilgileri

 • Adres: Selanik Cad. No:55 D:3 Kızılay Çankaya Ankara

 • Email: normeci@yahoo.com
 • Telefon: +90 312 424 14 27
 • Web sitesi: www.necatiormeci.com

İletişim Formu